Nogle billeder fra den behrendtske families historie

Sørensens bibel

Dette er forbladet til vor oldefar Jens Sørensens bibel fra 1861. Under navnetrækket står, med gotisk håndskrift,

O! den Bibelbog den kjære,
Denne dyrebare Skat
Hele Livet vilde være
Uden den en rædsom Nat.

For M. Ludvig Hosackers postil fra 1855, Den sande Christens Huus-Postil, indeholdende Prædiker paa alle Aarets Søn- og Festdage, har Jens Sørensen også på forbladet sat sit navnetræk. Man se med hvilklen omhu de to galigrafier ligger hinanden:

postil forblad

I postillen er indstukken 1) et bogmærke:

bogmærker

på hvis bagside der er indsyet et bonmot:

bogmærke bagside

Et andet sted lå et visitkort:

visitkort

på hvis bagsiden Johan Falkenstjerne har skrevet:

visitkort bagside