Solidaritetens vagthund

Krisehjælp: Abbé Pierre går i en radio-appel endnu en gang uden om det politiske system, men for at lægge pres på det.

PARIS

"Lad os dog vågne op, min kære familie. 40 millioner mennesker lever i Europa under fattigdomstærsklen. Mange af dem unge uden håb og uden fremtid. Skal katastrofen være over os før vi gør noget?

I dette land begår mange kommuner, især i de store byer, forræderi ved at afslå hjælp til de svageste. Skriv til Deres borgmester inden den 15. marts og kræv retten til en bolig håndhævet for alle."

I 40 år har Abbé Pierre været franskmændenes billede på den utrættelige forsvarer for samfundets udstødte. Hans Emmaus-broderskab har forplantet sig over hele Europa, i Danmark med organisationen Svalerne. Hver gang en gruppe – husvilde, fattige, indvandrere, flygtninge – kommer i klemme i systemet, er Abbé Pierre der som solidaritetens vagthund.

I mange år har Abbé Pierre kappedes med kommandant Cousteau om førstepladsen på top-ti listen over de mest populære landsmænd og har langt distanceret både studieværter og politikere. Og i de seneste måneder har end ikke Cousteau og hans undervandsfilm kunnet følge med. Det er denne umådelige popularitet Abbé Pierre – altid dygtig til at tackle medierne – i går anvendte på mærkedagen for en tilsvarende radioappel, dengang i februar 1954.

Der er i dag 400.000 husvilde i Frankrig, heraf 25.000 kvinder under 25 år, og de fleste af dem har ikke råd til at betale for en bolig.

Den 81–årige Abbé Pierre rejste i den frysende vinter 1954 en solidaritet uden fortilfælde hvor frivillige i tusindvis sluttede sig til hans Emmaus-broderskab for at fordele de indsamlede midler, tøj og husgeråd. Og han indsamlede 1 milliard i datidens franc.

I går bad Abbé Pierre ikke om penge, men om politisk pression på de folkevalgte.

Samtidig udgav han en bog, Testamente, hvorfra følgende citat er hentet:

Jeg forstår de unges angst når jeg tænker på de 15-årige der ser de voksne i en alles kamp mod alle, ser dem slås som vilde dyr for at beholde en plads fem andre lurer på. Jeg tænker på de 15-årige der ser deres far, deres storebror, deres onkel – veluddannede og erfarne – blive fyret i 40-årsalderen. Hvordan skal de blive motiveret til at opnå en kompetence når de ved at kompetente folk er der bare "for mange" af.

Abbé Pierres suppedas

Polemik: Den hidtil så populære franske katolik har sat hele sin prestige overstyr i polemikken om jødiske folke­drab.

PARIS

Den katolske kirke bad Abbé Pierre tie stille da han for to måneder siden offentligt havde støttet en vens forsøg på i en bog at reducere nazisternes jødeforfølgelser til en forfølgelse blandt så mange andre.

Abbé Pierre sammenlignede nazisterne med det jødiske folk som ifølge skildringer i Det gamle Testamente (i Jobs Bog) selv udryddede en hel befolkning for at overtage Det forjættede Land.

I et par uger trak Abbé Pierre sig da også tilbage til et kloster i Italien, og der blev udsendt rygter om at han aldrig ville vende tilbage til Frankrig.

Men siden har den 83-årige præst og grundlægger af den filantropiske Emmaus-bevægelse givet det ene interview efter det andet til den udenlandske presse. Heri har han skærpet sine synspunkter.

Til dagbladet France-Soir sagde han i går:

"I sin hundredeårige historie har sionisterne lidt efter lidt tilegnet sig Hitlers egne raceteorier og bruger som han myrderiet som middel. Det var dem der dræbte Rabin. Den sionistiske bevægelse har indflydelserige spioner og agenter i alle de lande der politisk spiller en rolle i verden. Jeg kan nævne dem på stribe, også i Frankrig."

"Målet for den sionistiske bevægelse," siger Abbé Pierre, "er det rige fra ægypten til Eufrate som Herren ifølge Bibelen lovede Israel. Libanon, Syrien, Jordan og Irak. Men ingen journalister tør skrive det for deres redaktører. Derimod forfølger de enigt mig og kalder mig en forræder."

"Det er en umådelig suppedas for Abbé Pierre," siger Paris' ærkebiskop, kardinal Lustiger, selv af jødisk oprindelse til et jødisk ugeblad.

"Hans fundamentalistisk måde at læse Bibelen på kan jo føre til hvad som helst. Men for den katolske kirke er der ingen tvivl. Siden Det anden Vatikaner­koncil (i 1960'erne) har udviklingen i forhold til det jødiske folk udelukkende været positiv."

"Det rabler for ham," siger formanden for Det jødiske Råd i Frankrig. "Han er ikke herre over sine egne tanker og fortjener ikke, at man overhovedet svarer ham."

Siden polemikken begyndte, har Abbé Pierre haft tid til at læse den bog, han på andres anbefaling støttede:

"Jeg ser intet revisionistisk i den. Roger Garaudys seriøse arbejde bør frikendes for den sigtelse, der er rejst imod den."

Repræsentanter for de jødiske studenter har offentligt forlangt, at præsident Chirac fratager Abbé Pierre hans æreslegion.

Abbé Pierre hjalp selv under krigen mange jøder til flugt for tyskerne. Han har i mange år i meningsmålingerne været den mest populære franskmand for sit arbejde for de hjemløse.