Kunsten i huset

Vi har længe ventet med at hænge billeder op, men nu begynder vi, her i september 07, så småt på det. Vi er blevet enige om hvor fremtidens fladskærm skal sidde, så nu kom Kirsten Justesens relieffer over Kathrines historie op. Dem havde jeg til låns i mange, men da jeg blev 50, forærede Kirsten mig dem. De er nok det smukkeste jeg har:

Kathrinerelief 1   Kathrinerelief 2  Kathrinerelief 3   Kathrinerelief 4

Klik på det enkelte relief, så kan man læse historien. Frise er Kirstens første brændingsforsøg, og teknisk mislykkedes den, så stumperne måtte limes sammen. En af dem har i min tid været på gulvet, men blev limet af Gudmand. Så der er noget arkæologisk fund over det hele som øger skønheden. Gennem de enkelte relieffers toppunkter går der en sinuskurve der bestemmer frisens rytme. Vi har fundet ud af at den er optimal når afstanden mellem relieffer er 20 cm:

Kirstens relieffer

Siden kom alle de andre billeder og skulpturer på plads, men lige nu, i sommeren 2009, springer vi til Signe Heinesens glasmaleri "Vækst".